Kuchár, vodič

názov spoločnostiTeresa Benedicta ponuka pridaná16.11.2023

Náplň práce

Kuchár (okrem šéfkuchára)
1. preberá potraviny zo skladu potravín na základe žiadanky vyhotovenej diétnou sestrou, a vedúcou kuchyne 2. stará sa o riadne uskladnenie a ošetrenie prevzatých potravín, ako aj o hospodárne a hygienické spracovanie potravín, 3. zabezpečuje a uskutočňuje výrobu jedál v priestoroch kuchyne podľa jedálneho lístka, výkazu spotreby potravín a vhodného technologického postupu pri jednotlivých druhoch diét, 4. organizuje a riadi prípravu stravy tak, aby boli dodržané smernice MZD o hygienickej a proti epidemickej starostlivosti, 5. dbá, aby boli pravidelne odobraté vzorky jedál a uložené v chladničke 48 hodín, 6. zodpovedá za to, aby príprava jedál bola uskutočnená v správnej kvalite, v predpísanom množstve a v rozvrhnutom čase, uvedenom v prevádzkovom poriadku, 7. zabezpečuje, aby počas celého výdaja bola dodržaná správna teplota stravy, 8. vydáva jedlá z kuchyne a organizuje jeho správny chod, 9. kontroluje čistotu riadu určeného k príprave stravy, 10. stará sa o čistotu technického vybavenia kuchyne, správnu manipuláciu a zaobchádzanie s ním, 11. stará sa, aby pracovníci kuchyne zachovávali bezpečnostné, hygienické a proti požiarne opatrenia, 12. zabezpečuje rozvoz stravy, raňajky, obed, večera v čase na to určenom, 13. udržiava čistotu vozidla na prepravu stravy, aby hygiena zodpovedala predpísaným normám MZD o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, 14. zabezpečuje odvoz odpadkov z kuchyne do kontajnerov, 15. je zodpovedný za kvalitu a kvantitu stravy, 16. pri príprave stravy spolupracuje s diétnou sestrou a vedúcou kuchyne rešpektuje jej príkazy, ako aj príkazy nadriadených, 17. spolupracuje s vedúcou kuchyne a rešpektuje jej nariadenia.
Prax: aspoň 2 roky
Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi), samostatnosť
Predpoklady: empatia, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť

Kontakt:
Eva Semková
+421918539346

Mzdové podmienky: 870 EUR

Druh pracovného pomeru: TPP

Potrebný vodičský preukaz: B

Spoločnosť

Teresa Benedicta

Sídlo spoločnosti: Michalovce, Košický kraj

Kontakt pre záujemcov

Tel. číslo: +421918539346
Odkaz: externý

Zavolať

← Späť na ponuky

Podobné ponuky

Vodič MKD

Vodič Taxi pre BA - s nájmom nového auta - Citroen C4 2023 (diesel, automat) za 13 €/deň.

Vodič limuziny

Vodič kamiónu

Vodič kamiónu

Vodič kamiónu

← Presjť na všetky ponuky