Skratky a ich význam

SkratkaVýznam
KKVKvalifikačná karta vodiča
MKDMedzinárodná kamiónová doprava
VZVVysokozdvižný vozík
MHDMestská hromadná doprava
CXTŤahač
ADREurópska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru