AQUAMONT spol. s.r.o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť AQUAMONT spol. s r.o. bola založená v roku 1991 so zameraním na výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií. Svoje pôsobenie sme postupne rozširovali v oblasti stavebníctva.

V súčasnosti ponúkame naše služby v nasledovných činnostiach:
- Výstavba inžinierskych sietí, vodovody, kanalizácie, plynovody
- Výstavba spevnených plôch a komunikácií
- Veľkosklad vodárenského materiálu
- Výroba a doprava betónových zmesí (transportbetón)
- Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, V1, K1
- Prevádzka dočasnej skládky pre zeminu, betónový a bitúmenový odpad

Sídlo: Matúškovo, Trnavský kraj

Webová stránka AQUAMONT spol. s.r.o.

← Späť na spoločnosti