STORGE SK s.r.o.

Profil spoločnosti

História spoločnosti Storge siaha do roku 1999. Na jej začiatku bol Velkoobchod květin Ján Balko, ktorý niesol meno jeho zakladateľa a mal sídlo v Brne.

V roku 2008 došlo k transformácii na spoločnosť s ručením obmezeným, Storge s.r.o. Názov Storge nebol zvolený náhodou, jedná sa o starogrécke označenie pre náklonnosť. Práve o náklonnosť a priazeň spokojných zákazníkov sme vždy usilovali. Za tento dlhý čas sa nám podarilo vybudovať si veľmi silnú a stabilnú pozíciu na českom aj slovenskom trhu a to vďaka najmä vysokej kvalite ponúkaného tovaru, širokou ponukou sortimentu a nízkymi cenami. Stále hľadáme ďalšie možnosti ako našu ponuku rozšíriť a ešte viace zatraktívniť. Celkovú kultúru predajných priestorov a ich technologické zázemie je možné porovnávať s najlepšími európskymi veľkoobchodmi. Získané skúsenosti naďalej využívame k ďalšiemu zvyšovaniu úrovne ponúkaných služieb a tovaru. Medzi naše hlavné priority patrí čerstvosť ponúkaných kvetín. Preto veľký podiel sortimentu nakupujeme priamo od pestovateľov z celého sveta alebo on-line na Holandskej kvetinovej burze.

Sídlo: Bratislava, Bratislavský kraj

Webová stránka STORGE SK s.r.o.

← Späť na spoločnosti