Kvalifikačná karta vodiča

Kvalifikačná karta vodiča

Ako vodič nákladnej a osobnej dopravy máte vo svojich rukách obrovskú zodpovednosť. Práve preto vznikli rozličné nariadenia, ktoré sa snažia minimalizovať riziko spôsobené neprofesionálnymi a nekvalifikovanými vodičmi. Jedným z nariadení je aj povinnosť vlastniť kvalifikačnú kartu vodiča, ktorá vám umožňuje pracovať ako profesionálny vodič. Teda, samotný vodičský preukaz vám nepostačuje na to, aby ste mohli vykonávať činnosť vodiča nákladného vozidla alebo autobusu.

Základom pre získanie kvalifikačnej karty vodiča je absolvovanie príslušného kurzu. Svoju kvalifikáciu musíte následne každých 5 rokov predĺžiť kurzom pravidelného výcviku. Týmto nariadením sa štát snaží zvyšovať kvalifikovanosť vodičov a zvyšovať tak bezpečnosť na cestách.

Kde sa dá absolvovať kurz na získanie KKV?

Kurz na získanie kvalifikačnej karty vodiča je možné absolvovať v školiacich strediskách, ktoré od štátu získali potrebnú licenciu. V praxi sa kurzy na získanie kvalifikačnej karty vodiča dajú absolvovať v niektorých väčších autoškolách, prípadne ich poskytujú firmy zameriavajúce sa špeciálne na kvalifikačné kurzy vodičov.

Kurzy na získanie kvalifikačnej karty vodiča sa v zásade rozdeľujú na dva druhy – kurz osobnej dopravy a kurz nákladnej dopravy.

Čo musíte spĺňať, aby ste sa mohli prihlásiť do kurzu?

Základnou podmienkou na to, aby ste sa mohli prihlásiť do kurzu na získanie kvalifikačnej karty vodiča, je platné vodičské oprávnenie. Pokiaľ chcete kvalifikačnú kartu vodiča nákladnej dopravy, musíte mať jedno z nasledujúcich vodičských oprávnení: C, C+E, C1 + E, alebo C1. Získanie kvalifikačnej karty vodiča osobnej dopravy je zas podmienené vlastníctvom vodičského oprávnenia skupiny D, D+E, D1, alebo D1+E.

Na slovenský kurz kvalifikácie vodiča sa môže prihlásiť aj občan iného štátu európskej únie, prípadne aj občan nečlenského štátu, pokiaľ je zamestnancom dopravcu sídliaceho na Slovensku, alebo v členskom štáte.

Riadny verzus zrýchlený kurz základnej kvalifikácie

Ak spĺňate základnú podmienku, teda máte príslušné vodičské oprávnenie, môžete sa prihlásiť do kurzu základnej kvalifikácie. Podľa typu dopravy, v ktorej plánujete pôsobiť, sa prihlásite buď na kvalifikačný kurz osobnej, alebo nákladnej dopravy. V oboch prípadoch je dostupný riadny a zrýchlený kurz, pričom podmienky na prihlásenie sa do riadneho a zrýchleného kurzu sa líšia.

Presné požiadavky na prihlásenie sa do riadneho a zrýchleného kurzu nájdete na portáli Ministerstva dopravy. Riadny kurz trvá 280 hodín, zrýchlený kurz 140 hodín. Zrýchlený kurz je obmedzený najmä vekovo, teda, aby mladší vodiči získali kvalifikáciu na riadenie väčších vozidiel nákladnej či osobnej dopravy, musia väčšinou absolvovať riadny kurz.

Oba kurzy sú ukončené záverečnou skúškou, ktorú tvorí písomný test pozostávajúci z 80 otázok rozdelených do 4 skupín, pričom z každej skupiny je na úspešné absolvovanie testu potrebné získať aspoň 14 bodov. Po úspešnom absolvovaní testu získate osvedčenie o základnej kvalifikácii a samotnú kvalifikačnú kartu vodiča. Ak sa vám test nepodarí úspešne absolvovať, máte ešte jeden opravný pokus.

Rozdielový kurz a kurz pravidelného výcviku

Po úspešnom absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie osobnej alebo nákladnej dopravy musíte každých 5 rokov absolvovať kurz pravidelného výcviku o rozsahu 35 hodín. Po absolvovaní pravidelného výcviku vám bude predĺžená platnosť kvalifikačnej karty vodiča.

Pre vodičov, ktorí chcú z nákladnej dopravy prejsť na osobnú dopravu alebo naopak, je k dispozícii rozdielový kurz, na základe ktorého viete získať kvalifikačnú kartu vodiča na daný typ vozidiel jednoduchšie ako v prípade kurzu základnej kvalifikácie. Aj v tomto prípade je možnosť absolvovať riadny alebo zrýchlený rozdielový kurz, pričom podmienky na prihlásenie sa do jednotlivých typov kurzu opäť nájdete na portáli Ministerstva dopravy.

Získanie kvalifikačnej karty vodiča tak rozhodne nie je žiaden postrach a každý dobrý vodič túto povinnosť bez akýchkoľvek ťažkostí zvládne. Snáď jediným mínusom kurzov na získanie KKV je ich cena, ktorá v prípade kurzu základnej kvalifikácie u väčšiny poskytovateľov presahuje 700€. Mnohí zamestnávatelia vám však na absolvovanie kvalifikačných kurzov finančne prispejú.

Napísané: 22.10.2020

< Späť na články