Nábor šoférov – Čo nerobte (2. časť)

Nábor šoférov – Čo nerobte (2. časť)

Prečítajte si aj prvú a tretiu časť série.

Viackrát položiť podobné otázky

Pracovníci, ktorí zabezpečujú nábor, strávia veľa času na telefóne. Za tento čas sa v nich vytvoria o uchádzačoch dojmy, na základe ktorých dokážu vycítiť, či sa kandidát hodí do tímu.

Niektorí šoféri sú frustrovaní, keď majú odpovedať viackrát na tie isté otázky, bez ohľadu na to, do akej miery sú relevantné. To sa väčšinou stáva počas úvodnej, zoznamovacej časti pohovoru, a potom keď sa uchádzač rozhodne, že sa na pozíciu prihlási, musí znovu odpovedať na tie isté otázky. Tejto frustrácii sa môžeme ľahko vyhnúť, keď náborista rozmýšľa dopredu. V prípade, že pohovor dopadne dobre, zdá sa, že je uchádzač vhodný a je dobré, keď si náborista vie tak robiť poznámky a zapísať to, čo už odznelo, aby nevyrušil pohovor. Tento jednoduchý krok urýchli celý proces, ak sa uchádzač rozhodne, že chce pokračovať.

Keď sľuby sú priveľké a ich plnenie zaostáva

Nikto nemá rád, keď ho oblafnú, najmä, keď ide o výber nového zamestnania. Šoféri už majú dosť toho, že ich veľa prepravných spoločností okabáti. Po čase tieto spoločnosti vytvoria o sebe zlú povesť, pretože sú schopní šoférom hocičo nasľubovať.

Vo väčšine prípadov zrejme nejde o vedomé podvádzanie uchádzača, ale náborista musí byť v každom prípade ostražitý. Kým je dôležité, aby si šoféri vybrali vašu firmu, presvedčte sa, či poznajú direktívy a najdôležitejšie skutočnosti v súvislosti s prácou a vašou firmou.

Keď sa šofér rozhodne za zmenu zamestnávateľa a začne robiť pre inú firmu, ale potom cíti, že ho počas prijímacieho konania oblafli, tak to bude preňho obrovskou negatívnou skúsenosťou. Keď má šofér pocit, že práca, ktorú vykonáva, nie je totožná s tou, ktorú mu sľubovali, tak prepravná spoločnosť bude mať na cestách jedného veľmi nespokojného a demotivovaného šoféra. Tento nešťastník pravdepodobne pri prvej príležitosti podá svoju výpoveď a svoje negatívne skúsenosti bude rozprávať ostatným vodičom.

Strániť sa riešeniu problémov a obáv

Ďalšia častá prekážka, ktorá sa pri nábore vyskytuje je, že náboristi nevedia ako majú riešiť, resp. neriešiť obavy uchádzača.

Nesmelý a neistý náborista môže mať pocit, že by sa mal vyhýbať oblastiam, o ktorých má uchádzač pochybnosti. Problémy sa môžu líšiť u každého šoféra, ale keď má náborista obavy, tak nevie dať uspokojivé odpovede. Preto sa niekedy jednoducho vyhýbajú týmto problematickým oblastiam.

Snažia sa presmerovať debatu na oveľa príjemnejšie témy a pokúsia sa zostať takí tajuplní, ako len môžu. To je obrovská chyba.

V záujme toho, aby ste do firmy pritiahli najlepších kvalifikovaných šoférov, ktorí môžu byť šťastnými a dobre informovanými členmi tímu, je dôležité, aby náborista neodpovedal len na položené otázky, ale aby odhalil tie skryté oblasti, o ktorých možno ani sám uchádzač nevie.

Dobrá a otvorená komunikácia dopomôže k tomu, aby ste získali u šoféra lepší obraz v súvislosti s firmou. Aj keď sa uchádzač rozhodne za inú firmu, vďaka úprimnej a otvorenej komunikácii zanecháva za sebou otvorené dvere pre prípad, že by znovu chcel zmeniť zamestnanie.

Náboristi nevenujú dostatok času na to, aby pochopili toto odvetvie

Kľúčom úspechu sú vedomosti. Náboristi musia úplne pochopiť firmu. Keď ju poznajú zvonka aj zvnútra, tak lepšie vedia informovať šoférov a nábor je efektívnejší.

Najúspešnejší z nich však okrem spoznania vlastnej firmy, venujú čas aj na to, aby zmapovali konkurenciu a sledovali vývoj svojho odvetvia. Keď náborista nepozná len vlastnú firmu, ale aj konkurenciu či celé odvetvie, tak je schopný hovoriť s uchádzačom presvedčivo o hocijakej téme.

Nechať, aby sa jednanie skončilo bez konkrétností

Často sa stáva, že šofér zavolá do firmy, aby sa opýtal, aké výhody ponúkajú oproti jeho súčasnému zamestnaniu. Títo šoféri väčšinou chcú odpovede len na zopár otázok. Ak ich majú, snažia sa ukončiť rozhovor.

Vedieť, ako funguje systém vyplácania, výmeny, o aké trasy a aký typ vozidla ide, je pre šoférov najdôležitejšie. Úlohou náboristu je, aby tieto rozhovory udržal „pri živote“ a nedovolil, aby sa rýchlo ukončili po poskytnutých odpovediach. V týchto situáciách náborista musí byť nielen dôveryhodným informátorom, ale aj hnacím motorom rozhovoru.

Musí položiť zopár kľúčových otázok. „Považujete sa za úspešného vo vašej firme? Prečo?“ Vedieť, v akom štádiu sa daný šofér v rozhodovaní nachádza, môže náboristovi pomôcť v určovaní ďalších krokov.

Neexistuje dokonalá technika náboru, ale venovať sa oblastiam, ktoré spôsobujú prekážky pri nábore a pochopiť ich, vám dopomôžu k ďalšiemu vývoju a nájdeniu kvalifikovaných šoférov.

Napísané: 17.02.2023 - zdroj

< Späť na články