Nábor šoférov – Čo nerobte (1. časť)

Nábor šoférov – Čo nerobte (1. časť)

Získanie kvalifikovaných a spoľahlivých šoférov znamená neustály boj medzi prepravcami. Pre nedostatok šoférov a rastúci počet zákaziek je málo pravdepodobné, že sa táto situácia čoskoro zmení.

Je preto dôležité, aby nábor šoférov bol čo najefektívnejší. Je to zábezpekou pre úspech firmy. Ľahko sa povie, že nábor musí byť efektívny, ale čo s touto radou v praxi? Nábor má úspech, ak sa podarí zaviazať si budúceho šoféra, dať mu najavo jeho dôležitosť, vytvoriť príjemnú atmosféru a rozptýliť jeho pochybnosti.

Takže, čo sa má presne robiť pri nábore? V čom spočíva tajomstvo? Keďže každý potenciálny šofér je iný, ku každému treba pristupovať zvlášť, a teda je ťažké povedať, čo presne robiť. Možno je jednoduchšie, ak definujeme časté chyby, ktorých sa firmy pri nábore dopúšťajú.

Spoznanie všeobecných chýb, ktorých sa NEsmieme dopustiť, vám môže pomôcť v tom, aby ste sa im vyhli a tým dokázali optimalizovať proces náboru a maximalizovať jeho efektivitu.

Keď sa pri nábore kladie príliš veľký dôraz na krátkodobé ciele

Každý šofér je individuálna osoba, na ktorú je potrebné sa obrátiť s úctou. Pri nábore sa často zameriava na prijatie potrebného počtu vodičov a myslí sa na budúcich vodičov ako na číslo, ktoré treba dosiahnuť. Keď uchádzač počas náboru vycíti, že personál sa rozširuje iba kvôli povinnosti, nechcú sa im príliš venovať, len sa obávajú o výsledky, tak tento negatívny dojem je už veľmi ťažké napraviť.

Tento negatívny pohľad môže viesť okrem straty vybraného uchádzača aj k strate budúcich potenciálnych šoférov. Šoféri sa rozprávajú medzi sebou a veľmi oceňujú mienku druhých. Ak bude mať vaša firma zlú povesť a bude sa šíriť, že sa nestará o svojich zamestnancov, sleduje iba peniaze a výsledky, tak tá firma bude veľmi ťažko napredovať.

Na strane druhej, keď sa pri nábore podarí vybudovať s uchádzačom dôveryhodný vzťah a on pocíti, že si ho vážia, tak to môže viesť k dlhodobému pracovnému vzťahu, ktorý môže priniesť rad ďalších odporúčaní.

Keď uchádzač nemá priestor na predstavenie sa

Keď sa niekto venuje náboru dlhé roky, má potom tendenciu hádzať šoférov do jedného vreca a opierať sa o svoje dopredu známe predpoklady. V dôsledku toho sa často vynechá bežná debata a začína sa hneď hovoriť o obchode. Každý pohovor by sa však mal začať tým, že sa navedie priateľská a pozitívna atmosféra zo strany tých, ktorí pohovor vedú.

Jednoduchá sebaprezentácia a dostatok času, ktorý je zameraný na spoznanie uchádzača, prispieva k tomu, aby sa uchádzač cítil komfortne a buduje to jeho dôveru. A aj keď sa uchádzač rozhodne, že sa tentoraz nepridá do posádky, jeho pozitívna skúsenosť ovplyvňuje mienku, ktorú si o vašej firme vytvorí. A to môže viesť k odporúčaniam, okrem toho vaša firma zostane možnou voľbou pre uchádzača aj naďalej, keď by v budúcnosti chcel zmenu.

Keď dovolíte, aby vaša firma splývala s davom

Zrejme nie ste jedinou firmou, ktorá sa s potenciálnym vodičom rozpráva. V dnešnej dobe vodiči z povolania skôr preskakujú od jedného zamestnávateľa k druhému a pracujú naraz pre viac firiem. Keď šofér hľadá nové zamestnanie, väčšinou súbežne komunikuje s viacerými firmami, aby sa vedel čo najlepšie rozhodnúť.

A to znamená, že pri nábore sa má spraviť všetko preto, aby sa ukázalo, v čom je vaša firma oproti konkurentom iná. Vyššia mzda alebo inak štruktúrovaná mzda? Zabezpečujete dlhšie cesty alebo viac stráveného času doma? Je kam postúpiť vyššie? Vynikajúce vzťahy medzi šoférmi a dispečermi?

To sú všetko veci, ktoré je dobré zdôrazniť a byť si ich vedomý, aby ste sa mohli odlíšiť od svojich konkurentov. Nechcite nikdy splynúť s ostatnými a byť druhou voľbou. Spravte všetko preto, aby ste boli iní ako ostatní! Či už ide o plat, dĺžku trás, systém striedania alebo o pozitívne kolegiálne vzťahy, je dôležité, aby ste tieto veci pokryli a zdôraznili, resp. aby ste ukázali šoférom, že ste inou a lepšou alternatívou ako ostatní. Pri nábore je teda vašou úlohou, aby ste uchádzačovi ukázali, že vy nie ste ako ostatní, vy ste lepší ako tí druhí.

Keď zahltíte uchádzačov množstvom informácií

Tejto chyby sa najčastejšie dopúšťajú v telefóne. Zahltenie uchádzača množstvom informácií, keď ani nevieme, čo presne hľadá, je často márne.

Poskytovanie informácií a dobrá informovanosť sú dôležitou súčasťou úspechu, ale tieto detaily musia mať svoju závažnosť. A to nás zavedie späť k budovaniu dobrého vzťahu s potenciálnym vodičom. K dosiahnutiu výsledkov je potrebné si vypočuť uchádzača a položiť dobré otázky, aby ste pochopili, čo hľadá. Budovanie tohto vzťahu a vyhýbanie sa príliš rýchlemu odovzdávaniu množstva informácií pomáha pri nábore tomu, aby sa mohli poskytnúť relevantné informácie, rady a riešenia, ktoré sú pre daného šoféra šité na mieru.

Keď sa na všetky otázky odpovie dopredu

Toto sa nám môže zdať čudné, hlavne keď sme vyššie uviedli, že pri nábore je potrebné si vybudovať dobrý vzťah s uchádzačom a pochopiť, čo hľadá. Na prvý pohľad sa môže zdať klamlivé, keď pred uchádzačom zadržiavame nejakú informáciu, ale realita je taká, že sa s ním takto ľahšie vytvára kontakt a uchádzač zároveň nie je zahltený informáciami.

Počas priemerného pohovoru sa otázky len tak sypú. Rýchle zodpovedanie týchto otázok skráti rozhovor a obmedzuje jeho úspešnosť. Každý šofér je v inej situácii, preto sa oplatí spomaliť rozhovor a obetovať čas na spoznanie uchádzača.

Vedieť zvládnuť rozličné prípady vyžaduje čas aj prax. Keď sa však podarí vyhnúť sa týmto rýchlym častiam typu „otázka/odpoveď“, tak sa pri nábore ľahšie poskytnú presné, použiteľné a užitočné odpovede na otázky uchádzača.

Prečítajte si aj druhú a tretiu časť série.

Napísané: 07.11.2022 - zdroj

< Späť na články