Výsledky nášho prieskumu: Aké sú mzdy vodičov na Slovensku v roku 2022?

Výsledky nášho prieskumu: Aké sú mzdy vodičov na Slovensku v roku 2022?

Začiatkom tohto roka sme spustili prieskum, ktorého cieľom je zistiť výšku mzdy profesionálnych vodičov na Slovensku. Po prvom mesiaci sme spracovali výsledky a v nasledujúcich riadkoch vám prinášame naše zistenia.

Priemerná mzda vodičov

Ak by sme chceli zhrnúť náš prieskum do jedného čísla, bola by ním hrubá priemerná mzda. Tú sme vypočítali z miezd vodičov na celom Slovensku a vyšlo nám nasledovné číslo: 1290 EUR. Ide o sumu, ktorá nezahŕňa diéty.

Aká je výška diét vodičov?

Diéty a bonusy dopravcovia vodičom vyplácajú najmä pri jazdách do zahraničia. Z odpovedí respondentov vyplýva, že 42 % vodičov dostalo bonus či diétu pri zahraničných zákazkách, pričom priemerná výška bola na úrovni 400 EUR.

Mzdy vodičov podľa krajov

Aj v prípade profesionálnych vodičov evidujeme fluktuáciu mzdy v závislosti od kraja, v ktorom sídli dopravca. Podľa očakávaní sa na prvom mieste objavil Bratislavský kraj, kde vodiči zarábajú priemerne 1600 EUR. Ide o hrubú mzdu, ktorá zahŕňa bonusy. V prípade ďalších krajov boli výsledky nasledovné:

Poznámka: V Prešovskom a Banskobystrickom kraji sa nám zatiaľ nepodarilo zozbierať dostatok dát na objektívne vyhodnotenie, preto v tomto prieskume nie sú zaradené.

Mzdy vodičov podľa vozidla

Na Slovensku si najviac dokážu zarobiť vodiči kamiónov, ktorí majú priemernú mzdu 1575 EUR. V prípade vodičov dodávok sa priemerná mzda pohybuje na úrovni 1245 EUR.

Mzdy vodičov jazdiacich v zahraničí

Zaujímavým zistením je skutočnosť, že mzdy vodičov jazdiacich pravidelne do zahraničia sa veľmi nelíši od toho, ktorý dostávajú šoféri jazdiaci výlučne na Slovensku. Vodiči jazdiaci do zahraničia si zarobia priemerne 1500 EUR a tí, ktorí za hranice nechodia, zarábajú 1415 EUR.

Prieskum je stále aktívny

Náš prieskum je stále aktívny, stačí ak vyplníte platy.topvodic.sk a informácie budú spracované pri ďalšom vyhodnocovaní.

Napísané: 16.02.2022

< Späť na články