Vodičské preukazy

Vodičské preukazy

Skupiny, podskupiny, druhy vozidiel a minimálny vek pre udelenie

V Slovenskej republike existuje celkom šestnásť skupín a podskupín vodičských oprávnení. Kým malé skútre môžete riadiť už od pätnástich rokov, vodičský preukaz na kamión možno získať až v dvadsaťjeden, a to pod podmienkou, že viete riadiť osobné auto. V nasledujúcich riadkoch prinášame podrobný prehľad vodičských oprávnení, ktorý uľahčí orientáciu všetkým laikom i budúcim vodičom.

Skupina AM

S vodičským preukazom skupiny AM smiete už od 15 rokov samostatne riadiť vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 45 kilometrov za hodinu. U dvojkolesových ešte platí obmedzenie objemu spaľovacieho motora do 50 cm³, prípadne elektromotora do výkonu 4 kW. U trojkolesových je objem benzínového motora obmedzený na 50 cm³ a ostatné motory do výkonu 4 kW.

Do tejto skupiny patria aj štvorkolesové vozidlá s hmotnosťou v nezaťaženom stave maximálne 350 kilogramov a s benzínovým motorom do objemu 50 cm³ alebo iným motorom s výkonom do 4 kW.

Skupina A1

Aby ste mohli legálne šoférovať vozidlá s postranným vozíkom (alebo bez), ktoré patria do skupiny A1, musí byť objem spaľovacieho motora predmetného vozidla do 125 cm³, jeho najvyšší výkon 11 kW a pomer výkonu a hmotnosti najviac 0,1 kW / kg. Trojkolesové motorové vozidlá môžu mať výkon najviac 15 kW. Veková hranica pre získanie tohto oprávnenia začína na 16 rokoch.

Skupina A2

S dovŕšením plnoletosti môžu budúci vodiči žiadať o vodičské oprávnenie v kategórii A2. Tu sú zaradené motorky (aj s postranným vozíkom) s výkonom nepresahujúcim 35 kW a s pomerom výkon / hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW na kilogram, ktoré neprešli úpravou z motocykla s viac ako dvojnásobným výkonom. Ak získate vodičské oprávnenie na skupinu A2, môžete riadiť aj slabšie motorky a vozidlá zo skupiny A1.

Skupina A

Najsilnejšie motocykle (aj s postranným vozíkom) bez výkonnostného obmedzenia osedláte buď od 24 rokov, alebo už v 20 rokoch, avšak musíte vlastniť vodičské oprávnenie skupiny A2 minimálne dva roky. Do skupiny A sú zaradené tiež trojkolesové motorové vozidlá s výkonom presahujúcim 15 kW.

Čo ešte môžete riadiť: AM, A1, A2, štvorkolesové vozidlá s výkonom motora do 15 kW a hmotnosti v nezaťaženom stave do 400 kg

Skupina B1

V sedemnástich rokoch môžu záujemcovia požiadať o vodičské oprávnenie skupiny B1 (tzv. malý vodičák”. Tu sú zaradené malé autá a štvorkolesové vozidlá nespadajúce do skupiny AM, kde ich výkon nepresahuje 15 kW a hmotnosť v nenaloženom stave je vyššia ako 400 kg, alebo pre vozidlá určené na prepravu tovaru do 550 kg. Ak získate toto vodičské oprávnenie, smiete riadiť aj trojkolky zo skupiny A1.

Skupina B

Po dosiahnutí plnoletosti môžete požiadať o vodičské oprávnenie skupiny B - teda na osobné auto (prípadne dodávky). Do skupiny B sú zaradené všetky motorové vozidlá, ktoré nespadajú do skupín A1, A2, A a B1. Najvyššia povolená hmotnosť je tu 3,5 tony a povolených je maximálne 8 miest na sedenie mimo vodiča. Bez ďalšieho nutného vodičského oprávnenia je k autu možné pripojiť tiež vozík / prípojné vozidlo o maximálnej hmotnosti 750 kg, respektíve riadiť súpravu s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou zloženou z až 3,5 tonového ťažného vozidla a 750 kg prípojného vozidla.

Pokiaľ máte prípojné vozidlo s vyššou hmotnosťou než 750 kg, aj takú súpravu smiete riadiť s obyčajnou skupinou B, ale pri súčte najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidiel nesmie prekročiť hodnotu 3,5 tony. Vodičské oprávnenie skupiny B umožňuje držiteľovi riadiť tiež malé motorky a vozidlá zo skupiny A1 s automatickou prevodovkou a vozidlá zo skupiny B1. Ak je vodičovi skupiny B viac ako 21 rokov, môže riadiť tiež trojkolky zo skupiny A.

Skupina BE

Keď už máte vodičský preukaz skupiny B, mrknite ešte na skupinu E. Vďaka nej budete môcť legálne ťahať za vozidlom príves, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

Skupina C1

Vodičský preukaz skupiny C1 oprávňuje na riadenie motorových vozidiel s výnimkou D1 a D, ktorých najvyššia povolená hmotnosť presahuje 3 500 kg, no zároveň nepresahuje 7 500 kg a počet miest na sedenie (vrátane miesta vodiča) neprevyšuje 9. Za automobilom možno vliecť prípojné vozidlo o najvyššej povolenej hmotnosti neprevyšujúcej 750 kg. Vodičský preukaz na C1 možno vlastniť od 18 rokov.

Skupina C1E

S týmto oprávnením možno riadiť jazdné súpravy, ktorých najvyššia povolená hmotnosť neprevyšuje 12 000 kg. Súprava musí byť zložená z vozidla skupiny C1 a prípojného vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, alebo z vozidla skupiny B a prípojného vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg. S týmto vodičským oprávnením smiete viesť aj motorové vozidlá skupiny BE a T.

Skupina C

V kategórii C sú zaradené nákladné autá s výnimkou traktorov, ktoré sú ťažšie ako 7,5 tony. O vodičský preukaz na veľké nákladné auto môžete požiadať od 21 rokov (alebo obmedzene od 18, alebo v kombinácii s preukazom profesijnej spôsobilosti s rozšíreným školením), ale pred tým je potrebné získať vodičské oprávnenie skupiny B. K nákladnému autu môže byť pripojené prípojné vozidlo do 750 kg. S týmto oprávnením možno riadiť aj menšie nákladné autá zo skupiny C1 a motorové vozidlá skupiny T.

Skupina CE

S plnohodnotným "céčkom" a "éčkom" môžete sadnúť za volant jazdnej súpravy zloženej z auta skupiny C a prípojného vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T, ako aj motorové vozidlá skupiny DE, a to za podmienky, že jeho držiteľ má vodičského oprávnenia skupiny D.

Skupina D1

Do skupiny D1 spadajú minibusy alebo vozidlá, ktoré sú určené na prepravu viac ako ôsmich, ale maximálne šestnástich ľudí okrem vodiča. Ich dĺžka nepresahuje osem metrov. K minibusu môže byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kilogramov. Vodičák na malý autobus možno získať od 21 rokov, ale rovnako ako u nákladných áut platí, že je potrebné mať vodičský preukaz aspoň na osobné auto. Zároveň, vodičské oprávnenie skupiny D1 oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny T.

Skupina D1E

Keď si k D1 urobíte ešte E, zákon vám dovolí viesť jazdnú súpravu zloženú z vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny D1E oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny BE a T.

Skupina D

Vlastníctvo vodičského preukazu D znamená, že smiete viesť motorové vozidlá určené na prepravu osôb s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta vodiča, ku ktorým smie byť pripojené prípojné vozidlo s maximálnou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg. Štandardný vek pre získanie oprávnenia je 24 rokov, avšak aj tu platia výnimky. K “déčku” sa môžete dostať aj v 21 rokoch, ale s obmedzením alebo v kombinácii s preukazom profesijnej spôsobilosti s rozšíreným školením.

Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny D1 a T.

Skupina DE

Skúsení vodiči s D E môžu viesť jazdnú súpravu zloženú z vozidla skupiny D a prípojného vozidla s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny DE oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny D1E, BE a T.

Skupina T

Každý poľnohospodár by mal disponovať oprávnením skupiny T, ktoré umožňuje už od 17 rokov riadiť poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá, ku ktorým smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Napísané: 20.10.2020

< Späť na články